04
Авг 22

Дипломатски клуб – Скопје
Бр. 49/22
Скопје, 20 јули 2022

ДА ГО НАДОГРАДИМЕ ГОЛЕМОТ ИСЧЕКОР КОН ЕУ

Извршниот одбор на Дипломатскиот клуб го поздравува вчерашното отворање на пристапните преговори за членство на Република Северна Македонија и Република Албанија во Европската унија и реализацијата на одлуката на Европскиот совет од март 2020 година.

Макотрпниот 17-годишен пат до постигнување на оваа цел не ја смалува потребата од дополнителни усилби за унапредување на нашиот сериозен пристап, како кон изградба на стабилен, демократски и правен систем, така и создавање на кадровски и материјални услови за дипоматска одбрана на поставените цели од значење за националните и државните интереси на земјата.

Увидовме дека пробивањето на нашата национална и општествена реалност на меѓународен план се судруваше со разни, егоистички и во минатото пошироко етаблирани интереси на државни ентитети, состојби кои го запираа и условуваа остврувањето на евро-атланските стратешки цели на земјата. Достигнувањето на ова ниво на интеграција и искуството од тешките компромиси треба да ни дадат дополнителен мотив за нивното надминување и со мудрост и работна посветеност да ги искористиме геостратешите поместувања, сè со цел за мирен, стабилен социо-економски развој на сите сегменти од нашето мултинационално општество. Придонесот на дипломатското преговарање, како многу пати досега, и во овој случај одигра значајна улога.

Денес ништо не е како што беше вчера. Од корен се поместуваат нашите политички, економски, безбедносни и социјални интереси. Процесите на постепено приспособување и делегирање во еден заеднички центар на до вчера суверените права на земјава бара општествен консензус и силна дипломатска активност. Овие „жртви“ беа видни во текот на пристапните преговори на низа земји денес членки на Еврипската унија и НАТО, промени кои допираа и до нивните највисоки нормативни акти. Сепак, одговорноста за реализација на македонските плебисцитарно прифатени стратешките цели за развој лежи кај секого од нас.

Огнен Малески, претседател

Проекти на ДК

Дебата „Преспанскиот договор, меѓународната позиција на РМ и...“

На 20 септември 2018 година, во Министерството за надворешни работи на Република Македонија се одржа Дипломатско-академска...

Идни активности на дипломатскиот клуб-скопје

19 јуни 2018 средба со Бејли
28 јуни 2018 средба со Нато во РМ
12 септември 2018 средба со Колбер